Gia Thinh Co.

"Join là một siêu sao Smartsheet! Tôi đã yêu cầu anh ấy giúp đỡ nhiều hạng mục trên một dòng thời gian khá ngắn và anh ấy có thể hoàn thành. Anh ấy trả lời và chú ý đến mọi câu hỏi. Anh ấy có giải pháp cho mọi tình huống độc đáo mà tôi đã trình bày - và thực sự có chuyên gia - khả năng cấp cao trong lĩnh vực này. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác lại trong năm tới. (Và cuối cùng, anh ấy cũng rất hài hước - và giữ cho tôi bình tĩnh trong giai đoạn lập kế hoạch dự án rất căng thẳng). Tôi thực sự giới thiệu dịch vụ của anh ấy cho bất kỳ ai cần hỗ trợ SmartSheet. "

John Doe

Codetic