Gia Thinh Co.

XIN CHÀO, CHÚNG TÔI LÀ

NHÀ TƯ VẤN QUY TRÌNH

Gia Thịnh đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, đáp ứng xu thế “Cách mạng công nghiệp 4.0” của thời đại khoa học công nghệ trong quản lý doanh nghiệp.

Với tư cách là Nhà tư vấn về Quy trình, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra quy trình làm việc hiệu quả hơn, số hoá và tự động hoá các quy trình đó.

Mỗi tổ chức, doanh nghiệp là duy nhất và có bản sắc riêng. Gia Thịnh sẵn sàng làm việc với các yêu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi sẽ tìm hiểu hoạt động hiện tại của bạn, sắp xếp các công cụ và thủ tục, tạo ra các quy trình hiệu quả hơn. Điều này dẫn đến tiết kiệm thời gian và chi phí, minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng công việc, tăng sự hài lòng của khách hàng.

Kinh nghiệm

Chúng tôi có nền tảng hơn 20 năm làm việc trong các lĩnh vực như công nghệ, dịch vụ, logistics, bán hàng và hơn thế nữa. Kinh nghiệm của chúng tôi trong các lĩnh vực này dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc về quy trình làm việc, giải quyết vấn đề và để mắt đến những gì khách hàng cần.

Mục tiêu

GIA THỊNH xây dựng phần mềm quản lý hoạt động doanh nghiệp WeSMART trên nền tảng Smartsheet cloud hiện đại. Chúng tôi mong muốn giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số các quy trình công việc thường ngày để việc tổ chức, quản lý thông minh hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng sự minh bạch và trực quan, tăng tính tương tác trong nội bộ doanh nghiệp lẫn khách hàng bên ngoài.

BƯỚC TIẾP THEO

Bây giờ, bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về các quy trình mà bạn muốn cải thiện. Hãy liên lạc với chúng tôi để thiết lập một buổi tư vấn miễn phí. Cùng nhau, chúng ta sẽ xác định vị trí hiện tại của bạn, nơi bạn muốn đến trong tương lai và cách chúng tôi tại Gia Thịnh có thể giúp bạn đạt được điều đó.