Gia Thinh Co.

WeGRID

Dịch vụ tự động hóa Gia Thịnh 

Thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp với nền tảng WeGRID – Dịch vụ tự động hóa Gia Thịnh, để tự động tạo kết nối dữ liệu giữa các phần tử Smartsheet, các ứng dụng và hệ thống bên ngoài. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả quy trình làm việc và mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà, liên tục.

SmartDropdown for Smartsheet

Tự động cập nhật theo thời gian thực danh sách “Dropdown list” và "Contact list" từ một Sheet/Column nguồn đến các Sheet/Column đích.

SmartForm for Smartsheet

Tự động cập nhật theo thời gian thực các tùy chọn dropdown của một trường, dựa trên sự lựa chọn trước đó ở trường khác trên form của Smartsheet.

ProjectCreator for Smartsheet

Tự động tạo dự án mới bằng cách tương tác trực tiếp với các thành phần của Quản lý danh mục dự án (PPM) như Intake sheet, Summary sheet và blueprint có sẵn trong Smartsheet.