Gia Thinh Co.

WeSMART

Xây dựng tổ chức thông minh, quy trình thông minh

Với sự hiểu biết sâu sắc về quy trình làm việc và các chức năng phổ biến mà các doanh nghiệp thường dùng, Gia Thịnh xây dựng sẵn một bộ sưu tập các quy trình, báo cáo, dashboard tổng hợp thông tin để phục vụ cho hầu hết các chức năng cơ bản mà bạn cần. Chúng tôi gọi đó là WeSMART – Ứng dụng Quản lý hoạt động doanh nghiệp.

 

WeSMART giúp tổ chức của bạn :

  • Tự động hoá các quy trình thủ công lặp đi lặp lại, kết nối các cá nhân, phòng ban, khách hàng, đối tác, …
  • Thu thập dữ liệu, cập nhật công việc thời gian thực.
  • Minh bạch và trực quan hoá các tiến độ dự án, hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo, Dashboard.
  • Gửi yêu cầu phê duyệt/cập nhật, thông báo, nhắc nhở tự động theo lịch hoặc theo sự kiện.

CÁC CHỨC NĂNG CỦA WeSMART

WeSMART

Bộ giải pháp tiêu chuẩn

1

Công việc

Quản lý công việc (giao việc, cập nhật, theo dõi công việc)

2

Dự án

Quản lý dự án và danh mục dự án (PPM)

3

Dự án

Quản lý hỗ trợ khách hàng

4

Hành chính

Quản lý cuộc họp (lịch họp, nội dung họp)

5

Hành chính

Đề nghị mua vé máy bay, thuê khách sạn

6

Hành chính

Đề nghị thuê xe ngoài

7

Hành chính

Gửi tin nhắn thông báo

8

Nhân sự

Quản lý nghỉ phép của nhân viên

9

Nhân sự

Quản lý nhân viên nghỉ việc

10

Kinh Doanh

Quản lý cơ hội bán hàng

11

Kinh Doanh

Quản lý KPI bán hàng của đội ngũ kinh doanh

12

Kinh Doanh

Quản lý khách hàng – CRM

13

Marketing

Đề nghị tổ chức sự kiện

14

 Kế toán

Đề nghị mua hàng

15

 Kế toán

Đề nghị nhập kho

16

 Kế toán

Đề nghị xuất kho

17

 Kế toán

Quản lý xuất/nhập/tồn kho

18

 Kế toán

Đề nghị tạm ứng

19

 Kế toán

Đề nghị thanh toán nội bộ

20

 Kế toán

Đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp

21

 Kế toán

Quản lý thông tin tài sản, bàn giao/thu hồi tài sản, bảo trì, kiểm định

WeSMART

Các chức năng mở rộng

22

Dự án

Bảo hành, sửa chữa

23

Hành Chính

Đăng ký sử dụng phòng họp

24

Hành Chính

Đăng ký sử dụng xe nội bộ

25

Hành chính

Đề nghị cấp phát CC/TB

26

Nhân sự

Quản lý quá trình đón nhận nhân viên mới

27

Marketing

Quản lý hội thảo, webinar, khảo sát ý kiến khách hàng

28

Kế toán

Quản lý ngân sách

29

Kế toán

Quản lý công nợ

Chúng tôi biết rằng mỗi tổ chức, doanh nghiệp là duy nhất và có bản sắc riêng. Gia Thịnh sẵn sàng làm việc với các yêu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi sẽ tìm hiểu hoạt động hiện tại của doanh nghiệp, sắp xếp các công cụ và thủ tục, xây dựng các quy trình hiệu quả hơn phù hợp với bạn.