Gia Thinh Co.

NỀN TẢNG SMARTSHEET

Xây dựng môi trường làm việc minh bạch và hiện đại, thúc đẩy doanh nghiệp tiến về phía trước

NỀN TẢNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CỘNG TÁC

Smartsheet là một nền tảng quản lý công việc trực tuyến hàng đầu chạy trên cloud của Công ty Smartsheet – Mỹ (2006). Smartsheet giúp dễ dàng thực hiện việc cộng tác giữa các nhóm và phòng ban, cũng như đẩy nhanh việc ra quyết định cho toàn bộ dự án được tập hợp tại một nơi trên Dashboard. Các tác vụ thủ công và lặp đi lặp lại được thay thế bằng các quy trình số hóa tự động và sắp xếp hợp lý, tiết kiệm hàng trăm giờ mỗi năm.

Smartsheet có thể mở rộng và an toàn với bảo mật cấp doanh nghiệp đã được chứng minh, được các công ty thuộc mọi quy mô tin dùng –  bao gồm hơn 90% các công ty trong danh sách Fortune 100 và hơn 80% các công ty thuộc danh sách Fortune 500.

Smartsheet được tổ chức đánh giá uy tín FORRESTER vinh danh Quý 4 – 2022 khi xếp Smartsheet vào nhóm Leader của bảng xếp hạng các công cụ quản lý công việc cộng tác.

Smartsheet có thể triển khai cho toàn bộ tổ chức của bạn. Nó kết nối liền mạch với các công cụ và ứng dụng doanh nghiệp như Google, Microsoft, Atlassian, Salesforce và nhiều công cụ khác.

 

GIÁ TRỊ MÀ SMARTSHEET ĐEM LẠI

Tăng hiệu quả

Chỉ Smartsheet mới cung cấp cho bạn nền tảng linh hoạt mà bạn cần để thúc đẩy thành tích, đưa tổ chức của bạn lại với nhau trên các khu vực địa lý và múi giờ. Nền tảng Smartsheet không có lập trình, cho phép bất kỳ người dùng nào dễ dàng thiết kế một giải pháp đáp ứng nhu cầu riêng của họ – và thích ứng khi nhu cầu phát triển.

Loại bỏ cô lập

Smartsheet cho phép cộng tác thực sự và minh bạch, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết theo thời gian thực về công việc đang được thực hiện bởi các nhóm trong tổ chức. Giờ đây, mọi người đều có thể thấy giá trị của những đóng góp của họ, tiếp tục duy trì công việc và làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt hơn.

Tăng tốc công việc

Smartsheet cho phép các tổ chức tạo ra kết quả nhanh hơn và thúc đẩy sự đổi mới bằng cách cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực đối với dữ liệu quan trọng và cho phép dữ liệu lưu chuyển liền mạch giữa các ứng dụng hiện có. Với khả năng tự động hóa mạnh mẽ, Smartsheet giúp loại bỏ các quy trình và lỗi thủ công, đồng thời hợp lý hóa quy trình làm việc. Nhờ đó các tổ chức có thể làm việc thông minh hơn và giải phóng thời gian cho sự đổi mới.

Tự tin mở rộng quy mô

Smartsheet là nền tảng dẫn đầu thị trường được 90% Fortune 100 tin cậy. Được hỗ trợ bởi bảo mật cấp doanh nghiệp và được xây dựng với các kiểm soát quản trị tốt nhất. Smartsheet giúp các tổ chức toàn quyền kiểm soát dữ liệu quan trọng, cho phép họ mở rộng quy mô với mức giảm rủi ro.

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ SMARTSHEET

0 %

Roche đã tăng năng suất lên 40%

0 %

Paypal giờ đây nhìn thấy 100% công việc từ đầu đến cuối

0 %

McGraw Hill đã tăng năng suất hoạt động lên 50%

Dùng thử Smartsheet miễn phí 30 ngày?