Gia Thinh Co.

SmartForm

Làm cho form Smartsheet của bạn trở nên thông minh hơn nữa

SmartForm for Smartsheet tự động cập nhật danh sách dropdown list và contact list của một trường theo thời gian thực, dựa trên sự lựa chọn trước đó được thực hiện ở một trường khác trên form Smartsheet.

Đã công bố trên Smartsheet Marketplace.

Tự động hóa quan hệ phụ thuộc của các dropdown list trên form Smartsheet

Danh sách Phòng ban sẽ tự động điều chỉnh dựa trên Công ty đã chọn, trong khi danh sách Tổ sẽ điều chỉnh linh hoạt dựa trên Phòng ban đã chọn. Điều này giúp đảm bảo việc nhập liệu nhanh chóng và chính xác trên form Smartsheet.

Form Smartsheet trước và sau

Form Smartsheet thông thường gây chút bối rối cho bạn với danh sách dropdown dài các tùy chọn Phòng ban. Với giải pháp SmartForm, form giờ đây chỉ hiển thị các Phòng ban liên quan của Công ty A, giúp đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng.

Sheet cấu hình

Sheet cấu hình được tạo trong Smartsheet để xây dựng mối quan hệ phụ thuộc giữa các trường Công ty, Phòng ban và Tổ.

SmartForm Task

SmartForm task được xây dựng trong Dịch vụ tự động hóa Gia Thinh. Task được định nghĩa với các thông tin liên quan đến Form URL, quan hệ Công ty/Phòng ban và quan hệ Phòng ban/Tổ.

WeGRID SmartForm extension

WeGRID SmartForm extension được phát triển bởi Gia Thịnh. Bạn có thể  tải về và cài đặt trên các trình duyệt web máy tính và điện thoại, giúp tạo sự kết nối giữa form của bạn và Dịch vụ tự động hóa Gia Thịnh.

Click vào các link bên dưới để tải về extension cho trình duyệt web máy tính. 

Các tính năng chính

  • Sử dụng sheet Cấu hình làm danh sách nguồn để định nghĩa các mối quan hệ phụ thuộc.
  • Tương thích với form Smartsheet chạy trên các trình duyệt web máy tính (Microsoft Edge, Google Chrome) và trên điện thoại (Kiwi browser cho Android, Orion browser cho iOS).
  • Tự động cập nhật danh sách dropdown list và contact list của một trường theo thời gian thực, dựa trên sự lựa chọn trước đó được thực hiện ở một trường khác trên form Smartsheet.
  • Khi cập nhật dữ liệu trong sheet Cấu hình thì sẽ tự động cập nhật tức thì tất cả danh sách dropdown của form Smartsheet.

Làm thế nào để sử dụng?

Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu dùng thử SmartForm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.