Gia Thinh Co.

5 BƯỚC DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG

Một cuộc họp nói lên nhiều điều hơn 1000 email

5 BƯỚC DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG

Một cuộc họp nói lên nhiều điều hơn 1000 email

PHƯƠNG PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Con đường dẫn đến thành công luôn cần một quá trình thực hiện. Để việc chuyển đổi số hoạt động doanh nghiệp của bạn dẫn đến kết quả tốt đẹp, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện 5 bước sau đây.

1. Họp xác định yêu cầu

Mỗi tổ chức, doanh nghiệp là duy nhất và có bản sắc riêng. Một buổi thảo luận trực tiếp giữa hai bên sẽ giúp làm rõ mong muốn và yêu cầu của bạn.

2. Trao đổi, thảo luận quy trình

Quy trình làm việc luôn tồn tại ở các nhóm, phòng ban, đơn vị. Các buổi thảo luận chi tiết cho từng quy trình sẽ làm sáng tỏ các bước, hành động cần thực hiện, người tham gia, kết quả mong đợi. Chúng tôi đã xây dựng sẵn thư viện các quy trình thường dùng trong các doanh nghiệp để bạn có thể sử dụng ngay hoặc tinh chỉnh một chút cho phù hợp với bạn.

3. Thiết kế, xây dựng

Quy trình làm việc được soạn thảo trên giấy cần được số hoá trên phần mềm. Đây là lúc xây dựng các biểu mẫu ghi nhận dữ liệu, tự động tạo các yêu cầu phê duyệt đến những người tham gia, gửi thông báo đến các bên liên quan, tổng hợp số liệu và hiển thị lên dashboard,…

4. Kiểm thử, triển khai thực tế

Quy trình sau khi xây dựng trên phần mềm, cần được kiểm tra chạy thử để đảm bảo nó hoạt động đúng với thiết kế ban đầu. Một khi việc kiểm thử thành công, thì quy trình đó có thể triển khai để sử dụng trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

5. Theo dõi, hỗ trợ

Chúc mừng bạn đã đi những bước đầu tiên trong hành trình số hoá các quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết đồng hành và hỗ trợ bạn trong suốt hành trình đó.

Họp xác định yêu cầu

Mỗi tổ chức, doanh nghiệp là duy nhất và có bản sắc riêng. Một buổi thảo luận trực tiếp giữa hai bên sẽ giúp làm rõ mong muốn và yêu cầu của bạn.

Trao đổi, thảo luận quy trình

Quy trình làm việc luôn tồn tại ở các nhóm, phòng ban, đơn vị. Các buổi thảo luận chi tiết cho từng quy trình sẽ làm sáng tỏ các bước, hành động cần thực hiện, người tham gia, kết quả mong đợi. Chúng tôi đã xây dựng sẵn thư viện các quy trình thường dùng trong các doanh nghiệp để bạn có thể sử dụng ngay hoặc tinh chỉnh một chút cho phù hợp với bạn.

Thiết kế, xây dựng

Quy trình làm việc được soạn thảo trên giấy cần được số hoá trên phần mềm. Đây là lúc xây dựng các biểu mẫu ghi nhận dữ liệu, tự động tạo các yêu cầu phê duyệt đến những người tham gia, gửi thông báo đến các bên liên quan, tổng hợp số liệu và hiển thị lên dashboard,…

Kiểm thử, triển khai thực tế

Quy trình sau khi xây dựng trên phần mềm, cần được kiểm tra chạy thử để đảm bảo nó hoạt động đúng với thiết kế ban đầu. Một khi việc kiểm thử thành công, thì quy trình đó có thể triển khai để sử dụng trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Theo dõi, hỗ trợ

Chúc mừng bạn đã đi những bước đầu tiên trong hành trình số hoá các quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết đồng hành và hỗ trợ bạn trong suốt hành trình đó.